ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why are proper image tags important for my website?

Images can organize your page, emphasize your content, and make it visually appealing for visitors. With more people turning to image searches to find what they're looking for, proper image tags ensure that search engines catalog your images appropriately so people can find your site.

Because search engines can't see pictures, a keyword-rich alt attribute in an image tag gives search engines the info they need to "read" the image. Here's an example of a proper image tag with an alt attribute for a picture of a dog:

<img src="https://www.coolexample.com/dog.jpg" alt="my dog fido" />

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ