ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why aren't my email messages sending?

All outbound email from a dedicated or Virtual Private Server (VPS) must use the relay server listed in the Hosting Control Panel. For more information, see Find your email relay server

Our servers have an outbound email limit of 1000 messages per day. If you need to send more than a 1000 emails per day, please see Requesting Additional SMTP Relays for Your Server

If you try to send more than a 1000 emails in one day, your remaining email messages (those over the 1000 limit) will be sent the following day.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ