ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why can't I access Fax Thru Email?

You may not be able to access the Fax Thru Email application because your security settings are set to High. To access the application, you can either change the security level to Medium or add the application's URL to your Trusted Sites list.

To Add Fax Thru Email to Your Trusted Sites

 1. From your browser, from the Tools menu, click Internet Options.
 2. Note: These steps are specific to Internet Explorer, and will be slightly different if you're using another browser.

 3. Click Security.
 4. Click Trusted Sites.
 5. In the Security level for this zone box, check your security level. You may need to do one of the following:
  • If it is set to High, use the slider to change it to a Medium or lower security level.
  • If it is set to Custom, click Default Level, and then use the slider to change it to a Medium or lower security level.
 6. Click the Sites button.
 7. Clear the Require server verification check box.
 8. In the Add this website to the zone field, type http://www.faxthruemail.com.
 9. Click OK.
 10. On the Internet Options window, click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ