ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why can't I capture the CVV code for credit cards for Point of Sale transactions?

Current credit card regulations do not allow us to store the Card Verification Value (CVV) codes with credit card information in our database.

If you want to capture the CVV code, you can use a payment gateway such as Authorize.NET®, Chase Paymentech™, or Intuit QuickBooks Merchant Service®. Alternatively, your customers can use PayPal® or PayPal Express®, where the credit card transaction is handled on PayPal's site.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ