ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why can't I connect to my site using FrontPage?

FrontPage will only publish "Webs" and not individual pages.

If you are having problems connecting to your website with FrontPage, and are using a URL such as http://mydomain.com, try connecting to http://www.mydomain.com.

Note: Only Classic Hosting accounts support FrontPage Extensions. For more information, see What type of hosting account do I have?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ