ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why can't I log in to Parallels Plesk Panel Webmail?

If your password is rejected when you log in to Webmail, your email might be disabled.

To Enable Parallels Plesk Panel Email

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. From the menu on the left, click Domains.
  3. Select the domain name for the email account you want to enable.
  4. In the Mail section, click Mail Accounts.
  5. In the Tools section, click Mail Settings.
  6. Verify that Activate mail service on domain is checked.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ