ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why can't I see my ports in the Email Setup Center?

The first time you access the Email Setup Center, you will be asked to accept the application's digital signature. The applet is needed for checking your computer's ports with the Email Setup Center.

Checking available ports for email can be necessary because Internet Service Providers (ISPs) occasionally choose to restrict ports. Generally, they are closed to stop spam from being sent through their network and avoid accompanying fines for letting spam be sent.

If you canceled the digital signature applet, you need to clear your browser's cache. For more information, see Clear your browser's cache.

If you are using Internet Explorer® 9 with an older version of Java, your browser might crash. To download the latest version of Java, go to java.com.

Note: If no ports are available, contact your Internet Service Provider.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ