ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Why did I receive an email message with my customer number?

If you received only one email message with your customer number, it's possible that someone entered the wrong information while trying to manage their account. This may have triggered the system to send your customer number to you, instead of that person getting their customer number sent to them. If this is the case, you can ignore the email.

However, if you receive multiple copies of this message in succession, someone may be trying to access your account. In this case, you should immediately log in to your GoDaddy account, confirm that your account information is correct, and change your password to prevent unauthorized access to your account.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ