ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why Do I Get An Error Message When Importing?

When Website Builder v6 imports your InstantPage® website, an error message displays when any portion of your InstantPage website doesn't completely transfer. If the error message displays, don't worry.

Click Retry Import to restart the import process. You can also click Go To My Account to launch Website Builder from your account and restart the import process. Some reasons why the error message displays include:

  • Incomplete download of images
  • Incomplete transfer of files
  • Incomplete transfer of content
  • Database save errors

When Website Builder completely transfers your InstantPage website, the Getting Started page displays. To complete the import, click Get Started.

Note: The import process must restart if you close the Getting Started page before you click Get Started.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ