ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why do I get an error when I try to use the Migration Manager in Parallels Plesk Panel?

Before you try to migrate content, verify that the account on the server you're migrating from is a "sudo" account. Otherwise, you will get an error like this one when you try to migrate:

Cannot send scout to the remote host
Failed to execute scout.
The return code is 1
The output on STDERR is
Sorry, user Username is not allowed to execute '/usr/bin/perl' as root on ip-68-178-230-109.ip.secureserver.net.

To Add an Account to the "sudo" File on a Parallels Plesk Panel Server

  1. In your browser, log in to Parallels Plesk Panel (on your previous server) and verify that the user you want to use to transfer content has SSH access.
  2. Connect to your server via SSH (more info).
  3. Switch to the root user (more info).
  4. Once you have root access, type visudo to open the sudo file you need to edit.

    Note: Do not edit this file using the standard vi editor. Use visudo instead.

  5. In the User Privilege section, add the following line, where "USER" is the user ID you created in Parallels Plesk Panel:
    USER ALL=(ALL) ALL
  6. Type :wq to close visudo.

After you add your account to the sudo file on the server you are transferring content from, you can connect to your new server and use the Migration Manager to transfer your content.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ