ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why do some products not display in product searches?

Quick Shopping Cart uses MySQL, which uses "Stopwords" to compile product databases. Stopwords are words that are so common they are filtered out when a search is performed using any of these words, so no results are returned. The search function in Quick Shopping Cart may return a null result even though the word does exist in the product description.

The default list of stopwords is located on the MySQL Full-Text Stopwords page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ