ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why does Dr.Web AntiVirus send me notification emails?

Dr.Web® AntiVirus restricts licensing to 15 email addresses. If you set up more than 15 email addresses with it, Dr.Web AntiVirus continually sends email to the admin user, which typically creates failure notices. This also reaches the server's relay limit, which then creates more failure notices.

To solve this issue, you can either limit the number of email addresses assigned to Dr.Web AntiVirus to 15 or fewer or not use the software.

If you want to use Dr.Web Antivirus for more than 15 email addresses, you must purchase a license from Dr.Web and provide it to us for a custom installation, which requires additional service fees.

To stop receiving notifications, change the set all items with AdminNotify to no in the /etc/drweb/drweb_qmail.conf,on newer servers the file will be /etc/drweb/drweb_handler.conf file.

You can also use Parallels Plesk Panel's Mail Queue (Server > Mail > Mail Queue) and search for failure notice to remove any of these emails, generated by Dr.Web AntiVirus.

If you want to stop the Cron update emails you will need to edit one more file.

Edit the file /etc/drweb/drweb32.ini and set CronSummary to "No" in section [Updater] in /etc/drweb/drweb32.ini.

Open the configuration file and find the option CronSummary in the [Updater] section. Change value to "No":

/etc/drweb/drweb32.ini
;---------------------------------------------------------------
[Updater]

;CronSummary = { Yes | No }
;    The Dr.Web Updater prints out a result of update session to stdout if
;    this option is set to "yes." This feature can be used for an adminstrator
;    notification by e-mail if the updater is executed by cron.
CronSummary = No

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ