ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why does Search Engine Visibility submit content to fewer search engines than some other submission services?

Unlike some competitors, Search Engine Visibility only counts engines and directories that provide their own listings. The majority of search engines on the Internet rely on business partnerships to provide search technology and listings. Search Engine Visibility exclusively counts the source engines when listing the number of search engines on its submission list.

In addition to a broad selection of general-interest search engines and Web directories, Search Engine Visibility presently supports submission to hundreds of region-specific engines and directories, as well as more than 70 blog search engines.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ