ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why doesn't Parallels Plesk Panel start?

If your Parallels Plesk Panel service is not running under the Local System account log on, it will not start correctly.

To Set Your Parallels Plesk Panel Panel Service Log On Account

  1. Log in to your server through a Remote Desktop Connection. See Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
  2. From the Start menu of your hosting server, select Administrative Tools --> Services.
  3. In the list of services, right-click on PleskControlPanel, and then select Properties.
  4. Click the Log On tab.
  5. Click the Local System account option button.
  6. Click OK.
  7. In the list of services, right-click on PleskControlPanel, and then select Start.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ