ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why is my PayPal account blocking payments from un-encrypted buttons?

During the checkout process from your Quick Shopping Cart storefront, your customers may receive the following error message.

The seller accepts encrypted website payments only. You cannot pay the seller through un-encrypted buttons. Please contact your seller for more details.

If your customers receive this error message, you can turn off the PayPal® Encrypted Website Payments feature in your PayPal account profile.

To Turn Off the PayPal Encrypted Website Payments Feature

  1. Log in to your PayPal account.
  2. Click Profile.
  3. From the Selling Preferences column, click Website Payment Preferences.
  4. In the Encrypted Website Payments section, select Off.
  5. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ