ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why is my POP3 account not working with Windows Vista?

On some networks, Windows Vista® may not allow you to download large email messages or file attachments to a POP3 account. Instead, you get a message that the server has timed out.

Until Microsoft releases a patch or fix for this issue, you can disable autotuning.

To Disable Autotuning in Windows Vista

  1. From the Start menu, select All Programs > Accessories.
  2. In the Accessories list, right-click on Command Prompt and select Run as Administrator.
  3. At the command prompt, type netsh interface tcp set global autotuninglevel=disable and press Enter.
  4. When the command prompt returns confirmation of OK, close the command prompt window.

You should now be able to download your email in Windows Vista without issues.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Windows Vista® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ