ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Why is my website not updating?

This often happens because your browser is storing (or caching) web content locally on your device instead of downloading it from scratch every time. This enables the site you’re viewing to load and run more quickly. However, sometimes that also can mean you're seeing an older version of a site.

The problem is easily fixed by following the steps in Clear your browser's cache. Afterward your browser should display latest version of your website.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ