ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why is the layout of my Quick Shopping Cart distorted?

If you are using a GIF image file in your Quick Shopping Cart storefront (specifically, in the Category Description or Product Description areas), Internet Explorer 6.x will not resize the image to fit the allowed space. Therefore, the template you are using for your storefront may not display properly.

To resolve this issue, we recommend replacing your GIF image file with a JPG image file.

Note: This issue only occurs with Internet Explorer 6.x.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ