ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Why is the wrong image showing when sharing my website on social media?

When sharing a website online, the image displayed from your website is chosen using Open Graph tags. These custom meta tags control which image is displayed on any social media site. Without them, the social media site takes its best guess at which image to display — and sometimes gets it wrong.

The code you want to use for sharing is “og:image". This tag includes the URL for the image when you share your site online. For examples:

meta property="og:image" content="https://img1.wsimg.com/pc/img/1/trademark/nonregistered/website-logo.png"

Note: To avoid generating errors. don't use images smaller than 200 x 200 pixels. For best display on high resolution devices, use images at least 1200 x 630 pixels.

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how and when to use certain third-party codes, but we do not directly support third-party coding and we are not responsible for the functions or reliability of such code.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ