ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why isn't my Python script working?

Check that your Python script is in the "unix text file format." If it is in a "DOS/Windows text file format," Python will not interpret it correctly.

To solve this problem, upload your Python script in "ASCII" mode instead of "binary" mode. Your FTP server should translate your script to the appropriate format.

In addition to using the correct format, you also need to set execute permissions on your Python scripts. Permissions can be set using an FTP client or the FTP File Manager. For more information, see Set permissions.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ