ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why my Business Information may be rejected

Get Found helps you get your local business listed on top sites across the Web. However, these sites have restrictions on what type of business information they accept.

Every business that signs up for Get Found enters a quality review process. We review your information to ensure your business is accurate and meets our partner guidelines. Upon review, your business information may be reformatted to meet our publishing partner guidelines. Our goal is to ensure that the information you provide is of the highest quality, so that your business attracts the most customers.

Invalid Business Information

To use Get Found, your business must have a valid USPS mailing address, a non-toll-free local phone number, and qualify as an eligible business. A Get Found representative may contact you to correct any errors in your business information. It will not be published to our partner sites until all issues are corrected. Below are some common errors that our partners will not accept.

Invalid Addresses

The addresses you provide must be locations you own or can legally represent. Addresses for commercial mail receiving agencies will not be accepted. If you do not provide valid USPS mailing addresses you will not be able to use Get Found.

Types of Invalid Addresses

  • Addresses belonging to another business with which you are not affiliated
  • P.O. box addresses
  • Post offices or mailing facilities
  • Addresses not in the USPS Database (If you have new or unregistered addresses, visit your local post office and ask that they be added to the national USPS database.)

Invalid Phone Numbers

You must provide an active local, non-toll-free number to use Get Found. Phone numbers should direct customers to your business and be reachable during operating hours. Do not provide numbers that redirect or "refer" customers to third-party services.

Types of Invalid Phone Numbers

  • Phone numbers that do not connect to your business.
  • Toll-free Phone Numbers (Area Code/Prefix of 800, 855, 866, 877, 888. etc.)
  • Inactive Phone Numbers

    Note: All Get Found businesses receive verification calls during their posted business hours to maintain accurate business information. Businesses that cannot be reached and verified may be rejected.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ