ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

ทำไมข้อมูลธุรกิจของฉันจึงถูกปฏิเสธ

GoDaddy Marketing's service helps you get your local business listed on Google search and maps. However, Google has some restrictions on what type of business information it accepts.

เมื่อมีธุรกิจหนึ่งส่งข้อมูล เราจะตรวจสอบข้อมูลธุรกิจของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางควาพาร์ทเนอร์ของเรา ในขณะตรวจสอบ ข้อมูลธุรกิจของคุณจะได้รับการจัดรูปแบบใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเหล่านี้ เป้าหมายของเราคือการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นแสดงถึงธุรกิจของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับเว็บไซต์การค้นหาในท้องถิ่น เพื่อให้ธุรกิจของคุณดึงดูดลูกค้าส่วนใหญ่ได้

Note: This service is only available for GoCentral Business Plus and eCommere customers within the United States.

ข้อมูลธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง

To use GoDaddy Marketing’s Google My Business service, your business must have a valid USPS mailing address, a non-toll-free local phone number, and qualify as an eligible business. A GoDaddy data quality representative may contact you to correct any errors in your business information. It will not be published to our partner sites until all issues are corrected. Here are some common errors that our partners will not accept:

ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง

ที่อยู่ที่คุณระบุต้องเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเป็นเจ้าของ หรือสามารถแสดงสิทธิ์ตามกฎหมายได้ ไม่ยอมรับที่อยู่สำหรับตัวแทนรับจดหมายเชิงพาณิชย์

ประเภทของที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง

  • ที่อยู่ที่เป็นของธุรกิจอื่นที่ที่อยู่ของคุณไม่ได้รับการรวมเข้าไว้ด้วยกัน
  • ที่อยู่ตู้ไปรษณีย์
  • ที่ทำการไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการรับส่งจดหมาย
  • ที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ใน USPS Database (ฐานข้อมูล USPS) (หากคุณมีที่อยู่ใหม่หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ในท้องที่ของคุณ และขอให้ทำการเพิ่มที่อยู่เหล่านั้นลงในฐานข้อมูล USPS แห่งชาติ)

หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

You must provide an active local, non-toll-free number to use GoDaddy Marketing’s Google My Business service. Phone numbers should direct customers to your business and be reachable during operating hours. Do not provide numbers that redirect or "refer" customers to third-party services.

ประเภทของหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณ
  • หมายเลขโทรศัพท์แบบไม่คิดค่าบริการ (รหัสพื้นที่/Prefix ของ 800, 855, 866, 877, 888 หรืออื่น ๆ)
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งาน

    Note: All GoDaddy Marketing’s Google My Business applicants receive verification calls during their posted business hours to maintain accurate business information. Businesses that cannot be reached and verified may be rejected.

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ