ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why should I submit my business to local directories?

Local directories are kind of like modern-day phone books. They provide essential information about businesses, such as phone numbers, addresses, business hours and driving directions to people searching for products or services in their area.

When you use Search Engine Visibility to submit your business to a local directory, your listing is available to the millions of unique visitors who use local directories every month. And with these services becoming the go-to resource for mobile users, local directories help people quickly find businesses when they're on the go.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ