ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Why use a temporary domain name with Managed WordPress?

When you set up Managed WordPress sites, you're given the option to use temporary domain names. This lets you view and work on your sites without changing your domain names' DNS settings. In other words, it lets you keep your existing site live while you work on a new one.

Temporary domain names are necessary because of the way WordPress itself handles its internal links and file structures — it uses absolute instead of relative paths. This means that instead of using links relative to the domain you're loading, which look like this:

<a href="/directory/file.extension" />link text</a>

...It uses absolute links that reference a specific domain name, which look like this:

<a href="http://domain.tld/directory/file.extension">link text</a>

When the domain name in the absolute link doesn't point to the account you want, it can't find the resources at the URLs it expects. So, when it tries to load files using the paths WordPress has created, which are absolute and use the domain name itself, it can't find them because the domain is pointed elsewhere. In essence, it breaks the site.

By using a temporary domain name, though, we provide a tool to build out or preview your sites without having to change their domain names' DNS settings. WordPress thinks the temporary domain name is the domain name we're going to use, so the absolute paths it creates are Web-accessible and load the appropriate resources to make the site work.

You'll know that they're using a temporary domain name because we leave a persistent message in the WP Admin panel notifying you:

Temporary domain notice in WordPress

Once you're ready to move your DNS over (more info), all you need to do is follow the Change domain link, and we'll take care of everything to make sure your sites work. We have more information about that in What happens when I change my domain?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ