ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Will Facelift hurt my site's search rank?

GoDaddy no longer offers Facelift as a service, though we will still support some of its features. Instead, we're offering a new service called Website Makeover that offers an updated, fresh looking design for your site.

If you use the same page names (filenames and titles) for your new (v7) site that you used for your old (v6) site, the site’s rank should remain intact.

Facelift itself does not edit or change your website’s content, so all page names and their order remain the same — unless you specifically ask us to change them or do that yourself after the site is redesigned. If you do that, your site will likely lose its previous site rank and SEO (Search Engine Optimization).

Our designers are trained to keep your SEO intact. However, the ability to maintain SEO is not guaranteed during the Facelift service. We also do not specifically provide SEO work as part of Facelift. However, the Business Plus plan for the latest version of Website Builder includes a SEO Wizard to help you enhance your site’s search rankings.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ