ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

โทรศัพท์ Windows: กำหนดค่าอีเมล

คุณสามารถใช้ Office 365 จาก GoDaddy บนโทรศัพท์ Microsoft Windows สำหรับทั้งอีเมลและปฏิทินได้

 1. บนหน้าจอ Start (เริ่มต้น) ให้ปัดซ้าย แล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)
 2. แตะ email + accounts (อีเมล + บัญชี)
 3. แตะ add an account (เพิ่มบัญชี) แล้วแตะ Outlook

  โทรศัพท์บางเครื่องอาจมีตัวเลือก Exchange หรือ Office 365 แทนที่จะเป็น Outlook

 4. ป้อนที่อยู่และรหัสผ่านอีเมลของคุณ แล้วแตะ Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)

  Windows Phone จะพยายามกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ หากทำสำเร็จ ให้ข้ามไปยัง ขั้นตอนที่ 8

 5. หากคุณเห็นข้อความ We couldn't find your settings (เราหาการกำหนดค่าของคุณไม่เจอ) ให้แตะ Advanced (ขั้นสูง) แล้วใส่ข้อมูลต่อไปนี้:
  ฟิลด์ สิ่งที่ต้องทำ...
  E-mail address (ที่อยู่อีเมล) ป้อนที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณสำหรับบัญชีของคุณ
  รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ
  User name (ชื่อผู้ใช้) ป้อนที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณสำหรับบัญชีของคุณ
  Domain (โดเมน) ใส่เฉพาะสิ่งที่มีตามหลังสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่อีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น coolexample.com
  Server (เซิร์ฟเวอร์) ใส่ outlook.office365.com
 6. เลือก Server requires encrypted (SSL) (เซิร์ฟเวอร์ต้อการเข้ารหัส ((SSL)))
 7. แตะ Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)
 8. แตะ OK (ตกลง) หาก Exchange ActiveSync ขอให้คุณบังคับใช้นโยบายหรือตั้งรหัสผ่าน

ง่ายมากเลย ใช่ไหมล่ะ แตะ เมล ไอคอนเมล Windows Phone จากนั้นคุณน่าจะเห็นข้อความของคุณที่นั่น หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถส่งข้อความได้ คุณอาจสร้างอีเมลแล้วส่งถึงตัวคุณเอง

ขั้นตอนต่อไป


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ