ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Windows cmd: 'signtool' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file

While trying to sign code using a code or driver signing certificate through cmd.exe using SignTool, you might receive the following error message:

'signtool' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file

This error means that the SignTool executable is not accessible through cmd.exe

Solution

Add the path for signtool.exe to your system PATH.

Find the path to signtool.exe

  1. In Windows Explorer, search for signtool.exe
  2. Right-click the result, and then select Open file location.
  3. Click the address bar in Windows Explorer and copy the path that displays there.

Add signtool.exe to your system path

  1. Launch cmd.exe.
  2. Add the path to signtool.exe to your system PATH:
    set PATH="the path to signtool.exe you copied in the last section";%PATH%
Warning:

This solution works only until you close this instance of cmd.exe. If you close and relaunch cmd.exe, you have to add signtool.exe to your system's path again.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ