ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Windows Hosting PHP support

Windows IIS 7 shared hosting accounts run PHP 5, allowing you to install a variety of PHP 5 quick-install applications and integrate PHP 5 scripts and code into your site. PHP 5 technical support is available for accounts running IIS 7.

PHP support for IIS 6 Windows shared hosting accounts has been deprecated. PHP runs in Safe Mode on IIS 6 shared hosting servers, and we no longer offer PHP technical support for IIS 6 shared hosting accounts.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ