ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Windows PC: Install Skype for Business (Lync)

Before you install Skype for Business (previously Lync) on your Windows computer, you must check to see that it's not already installed. Go to the Start menu and select either Microsoft Office 2013 (for Windows 7) or Office 365 (for Windows 8) and look for the Skype for Business icon. If Skype for Business is already installed, you're all set! Otherwise, follow the directions below.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click Download Office apps button Download Office.
  3. Scroll down and click Install under Install the latest version of Office. This will install Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype for Business, InfoPath, OneDrive for Business.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ