ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

เริ่มต้นใช้งานด้วยโฮสติ้ง Pleskจัดการบัญชีและเว็บไซต์ของคุณ
คัดลอกไฟล์ลงในเว็บไซต์ของฉันเรียนรู้เกี่ยวกับ FTP และอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของคุณ
เผยแพร่เว็บไซต์ของฉันดูตัวอย่างและเผยแพร่จากเครื่องมือสร้างเว็บไซต์
สำรองข้อมูลเว็บไซต์ของฉันใช้ระบบสำรองข้อมูลเว็บไซต์ หรือทำด้วยตัวเอง
ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของฉันอย่างละเอียดเปลี่ยนเส้นทาง URL เพิ่มที่อยู่ IP และอื่นๆ
ทำงานกับฐานข้อมูลนำเข้า ส่งออก และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL
ใช้สคริปต์และแอพพลิเคชั่น PHPสร้างเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยคุณลักษณะมากมายด้วย PHP
การแก้ไขปัญหาดูที่นี่หากต้องการความช่วยเหลือในปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับโฮสติ้ง Plesk