ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Windows Shared Hosting ASP/ASP.NET Module & Feature Support

Which ASP and ASP.NET modules and features your account supports depends on which type of hosting you have (more info).

ASP Module & Feature Support

Component Classic Web Plesk
ASPupload -
ASPjpeg -
ASPcrypt -
GuidMaker -
ADO
OLEDB
MDAC
CDOSYS
FileSystemsObject
Customizable global.asa

ASP.NET Module & Feature Support

Component Classic Web Plesk
ADO.NET
ODBC.NET
Customizable global.asax
Customizable web.config
.NET dll, Code Behind, /bin Folder
Multiple Application Root
Web Services Supported (.asmx)

.NET Version Support

ASP.NET v1.1

.NET Framework v1.1 and 2.0

Note: Apps built with Framework 1.0 are compatible with v1.1.

IDEs Supported

  • Visual InterDev
  • Visual Studio .NET Support
  • Visual Studio .NET Upload
  • Web Matrix Project
  • NetObjects Fusion

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ