ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Winning expiring domain Auctions

If you win an expiring domain name in GoDaddy Auctions®, you must make payment within approximately 48 hours of the auction closing. Failure to purchase the domain in a timely manner may result in loss of the domain and suspension of your auctions membership. In addition to the auction price, you will need to pay the renewal fee for the domain name. For more information, see Purchasing Domain Names You Won.

After you make a payment, we move the domain name to your account within 7 days.

To view the scheduled transfer date, log in to your Auctions account. From the Bidding List menu, select Won. The scheduled transfer date displays in the Status column.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ