ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Wix: Set mail destination

To finish setting up Office 365 from GoDaddy on a domain at Wix, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Office 365.

The values you need for each new record are provided on your Office 365 Set Mail Destination page, after you verify your domain ownership.

 1. Log in to your Wix account.
 2. Under Subscriptions, click Domains.
 3. Under My domains, and click Advanced.
 4. Click Edit DNS.
 5. Add the following DNS records:
  • TXT Record: Enter the information we showed in your Office 365 account.
  • CNAME Records: Enter the information we showed in your Office 365 account.
  • MX Records: Enter the information we showed in your Office 365 account.
  • SRV Records: Enter the information we showed in your Office 365 account.
 6. Click Save DNS.

You can contact Wix customer support at 1 (800) 600-0949 if you need additional help.

Next steps

 • Have GoDaddy check your new DNS settings, by logging into your account, and clicking I updated these settings. Check, please! You'll get an email when your Office 365 address is ready to go!
 • Then, set up your email client:

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ