ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Wniosek o udostępnienie danych rejestrującego na użytek organów ścigania

Z powodu wejścia w życie rozporządzenia RODO w wynikach wyszukiwania w publicznej usłudze WHOIS wyświetlany jest ograniczony zestaw danych rejestrującego domenę. W określonych okolicznościach istnieje możliwość udostępnienia organom ścigania niepublicznych danych kontaktowych domeny.

Jeżeli jesteś przedstawicielem organów ścigania i musisz uzyskać pełne dane kontaktowe domeny, które są chronione w myśl przepisów rozporządzenia RODO, wyślij wiadomość na adres whoisrequests@godaddy.com , a my udostępnimy Ci instrukcję składania wniosku o uzyskanie dostępu do danych.

Uwaga: W przypadku domen, dla których wynik wyszukiwania w usłudze WHOIS jako rejestrującego wskazuje firmę Domains By Proxy, odwiedź witrynę Domain By Proxy Subpoena Policy, gdzie dowiesz się, jak złożyć wniosek.

Co powinien zawierać prawidłowy wniosek?

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

  • Nazwy domen
  • Jurysdykcja organu ścigania
  • Oświadczenie mówiące o tym, że wniosek jest składany w celu, który jest uzasadniony i zgodny z prawem (np. udostępnione dane kontaktowe zostaną użyte wyłącznie na potrzeby oficjalnie prowadzonego śledztwa).
  • Zgoda na warunki dostępu, których spełnienia możemy wymagać.

Dodatkowe uwagi:

  • Wniosek o ujawnienie danych umożliwia uzyskanie dostępu tylko do aktualnych danych kontaktowych domeny. W ramach opisywanej tu procedury nie udostępniamy historycznych ani zarchiwizowanych danych kontaktowych.
  • Wniosek o ujawnienie danych musi zwierać dokładną nazwę domeny — w ramach opisywanej tu procedury nie będziemy rozpatrywać wniosków dotyczących domen określonych w sposób nieprecyzyjny/ogólny.
  • Wnioski o ujawnienie danych są rozpatrywane tylko w odniesieniu do pojedynczej, konkretnej domeny — w ramach opisywanej tu procedury nie udostępniamy wyników wyszukiwania dotyczących kilku powiązanych domen lub osób.
  • Mamy możliwość ujawnienia jedynie następujących danych: imię i nazwisko rejestrującego, administratora lub osoby technicznej, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji, zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi wezwań sądowych.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ