ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

การข้ามผ่านแคชของ WordPress ภายใต้การจัดการ

หากคุณประสบปัญหากับแคชของเว็บไซต์ WordPress ภายใต้การจัดการ แต่คุณไม่สามารถเข้าถึงแผงควบคุมผู้ดูแลระบบเพื่อ ทำความสะอาดแคช คุณสามารถข้ามผ่านแคชของคุณได้

ในการข้ามผ่านแคช ให้เพิ่ม /?nocache=1 กับ URL ที่คุณต้องการจะใช้

ตัวอย่าง

สิ่งที่คุณต้องเข้าถึง ใช้ URL นี้
เว็บไซต์ ชื่อโดเมนของคุณ/?nocache=1
แผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ ชื่อโดเมนของคุณ/wp-admin/?nocache=1?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ