ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

เปลี่ยนโดเมนบนเว็บไซต์ WordPress ภายใต้การจัดการของฉัน

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนของบัญชี WordPress ภายใต้การจัดการของคุณได้


  1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือในการเปิดผลิตภัณฑ์ของคุณใช่หรือไม่)
  2. เลือกการตั้งค่าบนแถบเมนู
  3. เลือกแนบโดเมนในส่วนโดเมน
  4. เลือกโดเมนจากบัญชีนี้ หรือเลือกเพิ่มโดเมนภายนอกหรือโดเมนย่อย ในเมนูแบบดึงลง เลือกโดเมน เพื่อใช้โดเมนที่จดทะเบียนในบัญชีอื่นหรือโดเมนย่อย
  5. เลือก ทำให้โดเมนนี้เป็นโดเมนหลักสำหรับบัญชีของคุณ
  6. เลือกแนบ

หมายเหตุ: การดำเนินการอาจใช้เวลาถึง 24-48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงกับ DNS มีผล

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

หลังจากเปลี่ยนชื่อโดเมน คุณอาจต้องการอัปเดตการตั้งค่า DNS ของชื่อโดเมน คุณสามารถระบุตำแหน่งได้ใน ดูที่อยู่ IP ของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากโดเมนที่คุณต้องการใช้กำลังใช้งานอยู่โดยบัญชีโฮสติ้งอื่น รวมทั้งโดเมนย่อยใดๆ คุณจำเป็นต้องนำโดเมนดังกล่าวออกจากบัญชีนั้นก่อน (cPanel / Plesk / WordPress ภายใต้การจัดการ)

คุณสามารถป้อนโดเมนที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี GoDaddy ของคุณด้วยตัวเอง โดยอัพเดตเรคคอร์ด A สำหรับโดเมนนั้นให้ชี้ไปยังที่อยู่ IP ของ WordPress ภายใต้การจัดการของคุณ

หากคุณมีเครื่องหมายรับรอง SSL ที่ใช้กับบัญชีโฮสติ้งของคุณ ให้ถอนการติดตั้งเครื่องหมายรับรองนั้นก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนโดเมนหลักที่โฮสต์ไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เพิกถอนใบรับรอง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ