ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

การแก้ไขลิงก์ที่มีปัญหา หลังจากการย้ายเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

หมายเหตุ:บทความนี้ไม่ใช้กับบัญชี WordPress ภายใต้การจัดการ WordPress ภายใต้การจัดการจะอัพเดต URL ทั้งหมดตามต้องการโดยอัตโนมัติ จึงไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการด้วยตัวเองเช่นนี้

บางครั้งคุณต้องอัปเดทลิงก์ที่เสียหาย ขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมน WordPress® ของคุณ หรือขณะที่ย้ายเว็บไซต์ WordPress ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หากคุณพบว่ามีรูปภาพและไฮเปอร์ลิงก์ที่เสียหายทั่วทั้งเว็บไซต์เมื่อเว็บออนไลน์อีกครั้ง คุณอาจต้องลบเส้นทางลิงก์ที่ไม่ใช้แล้วออกจากเว็บไซต์ของคุณ
  1. ให้เข้าสู่ระบบไปยังแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ WordPress
  2. จากเมนู ปลั๊กอิน ให้คลิก เพิ่มใหม่
  3. พิมพ์ ค้นหาและแทนที่ จากนั้นคลิก ค้นหาปลั๊กอิน
  4. กำหนดที่ตั้งของปลั๊กอิน ค้นหาและแทนที่ จากนั้นคลิกที่ ติดตั้งตอนนี้
  5. เมื่อติดตั้งปลั๊กอินแล้ว ให้คลิกเปิดใช้งาน
  6. จากเมนูเครื่องมือ ให้คลิกค้นหาและแทนที่ และเลือกแท็บแทนที่ URL ของโดเมน
  7. ป้อน URL ของเว็บไซต์ใหม่ของคุณลงในช่องแทนที่ด้วย ตัวอย่างเช่น http://newdomainexample.com (ไม่ต้องมีเครื่องหมายทับต่อท้าย)
  8. หากคุณต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าฐานข้อมูล ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องและเพิ่มคำนำหน้าใหม่ที่คุณต้องการใช้
  9. คลิกแทนที่โดเมน/URL

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้น ๆ สงวนสิทธิ์ทุกประการ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ