ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

WordPress: Email signup forms

You can add an email marketing signup form to your WordPress site, with the GoDaddy Email Marketing Signup Forms plugin. Your form will match your site theme, and be connected to your GoDaddy Email Marketing account. You can choose from an existing form in your GoDaddy Email Marketing account, or customize a new one. And if you don't already have a GoDaddy Email Marketing account, the plugin helps you create one.

Note: If you used the setup wizard to create your WordPress site, your plugin is set up for you, automatically. You can confirm this by clicking Plugins, and looking for GoDaddy Email Marketing Signup Forms. If it's already there, you can skip to creating or editing a signup form.

Next steps

  1. Set up the WordPress GoDaddy Email Marketing Signup Forms plugin
  2. Create a new or edit your existing email signup form
  3. Place your signup form on your WordPress site, using a widget or shortcode

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ