ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Enabling WordPress Multisites

WordPress® 3.0 offers a new feature called Multisite that lets you host multiple WordPress blogs with one WordPress installation. This feature was formerly called WordPress Multi-User (MU).

Enabling this feature requires an advanced level of understanding of configuring WordPress, and we do not recommend enabling it unless you are comfortable editing your wp-config.php file.

Note: You must have WordPress 3.0 or higher to enable Multisite. If you do not have WordPress 3.0 or higher, see Upgrading your WordPress installation to a new version.

To Enable Multisites

 1. Connect to your hosting account with an FTP client.
 2. Save a copy of the wp-config.php file to your desktop.
 3. Open wp-config.php with a plain text editor, such as Notepad® or TextEdit®.
 4. Add the following line to the file's code, above the line /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ :
  define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
 5. Save the file, upload it, and let it overwrite the existing file wp-config.php file in your hosting account.

You can now use Multisite from your WordPress installation.

To Set Up Multisite in WordPress

 1. Log in to your WordPress admin control panel.
 2. From the Tools menu, click Network.

  Note: If you do not have the Network menu, log out of WordPress, and then log back in. If you still do not see the menu, complete the steps in To Enable Multisite again.

 3. From the Addresses of Sites in your Network section, select Sub-directories. If this option does not display, skip this step.

  Note: You cannot use the WordPress Subdomains option with our shared hosting if you are planning on using wildcard subdomains.

 4. Enter a Network Title and Admin E-Mail Address, and then click Install.
 5. Complete the instructions from the Enabling the Network section.

  Note: We recommend backing up your existing wp-config.php and .htaccess files.

When you log back in to WordPress, you can add new WordPress blogs from the My Sites menu by selecting Network Admin, and then Sites.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

bower7's Avatar
Unable to create new site in WordPress Multisite

6 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

rd's Avatar
Re: turning on multisite

4 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

IP_'s Avatar
WordPress installer broken

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

hcanning's Avatar
Does GoDaddy Managed WordPress support multisite?

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

ctbenson55's Avatar
Redirect wordpress multisite primary blog to new url

3 การตอบกลับ

Last posted almost 5 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน