GoDaddy วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ทำงานกับเลเยอร์

เลเยอร์จะแยกองค์ประกอบของโปรเจ็กต์ของคุณทำให้คุณสามารถผสมผสานรูปภาพกราฟิกรูปทรงและข้อความต่างๆได้ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างความลึกและความสมบูรณ์

เลือกอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูวิธีทำงานกับเลเยอร์:

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอพ GoDaddy Studio ของคุณ
  2. สร้างโปรเจ็ก ต์หรือ แก้ไขโปรเจ็กต์ที่มีอยู่
  3. ที่ด้านบนของหน้าจอให้เลือกGoDaddy Studio ไอคอนเลเยอร์ใน iOS ไอคอน เลเยอร์ เพื่อดูสแต็กเลเยอร์สำหรับหน้าที่คุณกำลังเปิดอยู่

เปลี่ยนลำดับของเลเยอร์

ลำดับที่เลเยอร์ปรากฏในสแต็กเลเยอร์จะแสดงตำแหน่งที่แต่ละส่วนของการออกแบบปรากฏบนผืนผ้าใบของคุณ ส่วนบนสุดอยู่ที่ด้านหน้า

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของเลเยอร์ให้เลือกค้างไว้GoDaddy Studio ไอคอนเลเยอร์ใน iOS ไอคอน การเลือก ทางด้านขวาของไอคอนแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ไม่สามารถย้ายเลเยอร์พื้นหลังได้และจะอยู่ด้านหลังเสมอ

ล็อคเลเยอร์

คุณสามารถล็อคเลเยอร์เพื่อไม่ให้แก้ไขหรือย้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในสแต็กเลเยอร์ให้เลือกที่ใดก็ได้บนเลเยอร์ที่คุณต้องการล็อคค้างไว้จากนั้นเลือก ล็อค จากแบนเนอร์ที่ปรากฏ

ทำสำเนาหรือคัดลอกเลเยอร์

ในสแต็กเลเยอร์ให้เลือกที่ใดก็ได้บนเลเยอร์ที่คุณต้องการทำซ้ำค้างไว้จากนั้นเลือก ทำสำเนา จากแบนเนอร์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างสำเนาทันที

หรือเลือก คัดลอก จากแบนเนอร์ที่ปรากฏขึ้นแล้ววางลงที่ใดก็ได้ในกลุ่มเลเยอร์ของคุณ

ลบเลเยอร์

ในการลบเลเยอร์ให้เลือกไอคอนโปรเจ็กต์ใหม่ของ GoDaddy Studio ลบไอคอนทางด้านซ้ายของไอคอนแล้วเลือก ลบ

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอพ GoDaddy Studio ของคุณ
  2. สร้างโปรเจ็ก ต์หรือ แก้ไขโปรเจ็กต์ที่มีอยู่
  3. ที่ด้านบนของหน้าจอให้เลือกGoDaddy Studio ไอคอนเลเยอร์ใน iOS ไอคอน เลเยอร์ เพื่อดูสแต็กเลเยอร์สำหรับหน้าที่คุณกำลังเปิดอยู่

เปลี่ยนลำดับของเลเยอร์

ลำดับที่เลเยอร์ปรากฏในสแต็กเลเยอร์จะแสดงตำแหน่งที่แต่ละส่วนของการออกแบบปรากฏบนผืนผ้าใบของคุณ ส่วนบนสุดอยู่ที่ด้านหน้า

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของเลเยอร์ให้เลือกค้างไว้GoDaddy Studio ไอคอนเลเยอร์ใน iOS ไอคอน การเลือก ทางด้านขวาของไอคอนแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ไม่สามารถย้ายเลเยอร์พื้นหลังได้และจะอยู่ด้านหลังเสมอ

ล็อคเลเยอร์

คุณสามารถล็อคเลเยอร์เพื่อไม่ให้แก้ไขหรือย้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในสแต็กเลเยอร์ให้เลือกที่ใดก็ได้บนเลเยอร์ที่คุณต้องการล็อคค้างไว้จากนั้นเลือก ล็อค จากแบนเนอร์ที่ปรากฏ

ทำสำเนาเลเยอร์

ในสแต็กเลเยอร์ให้เลือกที่ใดก็ได้บนเลเยอร์ที่คุณต้องการทำซ้ำค้างไว้จากนั้นเลือก ทำสำเนา จากแบนเนอร์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างสำเนาทันที

ลบเลเยอร์

ในการลบเลเยอร์ให้เลือกGoDaddy Studio ไอคอนเลเยอร์ใน iOS ลบ ไอคอนทางด้านซ้าย เลเยอร์จะถูกลบทันที

  1. ลงชื่อเข้า ใช้บัญชี GoDaddy Studio ของ คุณ
  2. สร้างโปรเจ็ก ต์หรือ แก้ไขโปรเจ็กต์ที่มีอยู่
  3. ที่ด้านบนขวาของหน้าจอให้เลือกGoDaddy Studio ไอคอนเลเยอร์ใน iOS ไอคอนเลเยอร์เพื่อดูสแต็กเลเยอร์

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขเลเยอร์ในสแต็กเลเยอร์หรือบนผืนผ้าใบได้โดยตรง

เปลี่ยนลำดับของเลเยอร์

ลำดับที่เลเยอร์ปรากฏในสแต็กเลเยอร์จะแสดงตำแหน่งที่แต่ละส่วนของการออกแบบปรากฏบนผืนผ้าใบของคุณ ส่วนบนสุดอยู่ที่ด้านหน้า

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของเลเยอร์ให้คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้บนเลเยอร์แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ไม่สามารถย้ายเลเยอร์พื้นหลังได้และจะอยู่ด้านหลังเสมอ

ล็อคเลเยอร์

คุณสามารถล็อคเลเยอร์เพื่อไม่ให้แก้ไขหรือย้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในสแตกเลเยอร์ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้บนเลเยอร์ที่คุณต้องการล็อคจากนั้นเลือก ล็อค จากเมนู

ทำสำเนาหรือคัดลอกเลเยอร์

คลิกขวาที่ใดก็ได้บนเลเยอร์ที่คุณต้องการทำสำเนาจากนั้นเลือก ทำสำเนา จากเมนูที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างสำเนาทันที

หรือเลือก คัดลอก จากเมนูที่ปรากฏขึ้นแล้ววางที่ใดก็ได้บนผืนผ้าใบของคุณ

กำลังลบเลเยอร์

หากต้องการลบเลเยอร์ให้คลิกขวาบนเลเยอร์แล้วเลือก ลบ จากเมนูที่ปรากฏ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม