ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Working with categories

Categories are a means to organize the individual products in your product catalog. The Quick Shopping Cart® Category page displays all the products assigned to the category and provides access to editing tools. Create as many categories and subcategories as you'd like.

Note: For each category you create, Quick Shopping Cart automatically generates an RSS feed for those products. For instructions on managing RSS feeds, see Managing RSS feeds .

Adding a Category

After your products are in Quick Shopping Cart, you can organize them into categories to help your customers find what they need.

To Add a Category

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Add Category.
 5. On the Basic Info tab, define your category information:
  • Category name — This is the display name for the category on the home page.
  • Parent category — Child categories are nested beneath their parent category.
  • Category description — Because a category only houses products and other categories, this is where you give information about it.
  • Category status — Deactivating a category deletes it from your storefront but leaves it accessible in your catalog.
  • Category image — Images show your customers what they're buying. For more information about managing images, see Using the Media Gallery.
 6. On the Page Text tab, enter your display text:
  • Introduction text — Enter the product introduction text in this section.
  • Closing text — Enter the product closing text in this section.

  Note: You can embed images and media in Introduction text and Closing text. If you are working in the HTML Editor and need more information, see Embedding images and media using the HTML editor .

 7. On the SEO tab, enter your SEO information so your categories are visible on search engines results:
  • Image alt text — If your browser cannot display an image from a website, then the ALT tag displays the description of the image as text.
  • Meta tag title — The meta tag title should include keywords that help people locate your store.
  • Description — Description meta tags should be a sentence describing or summarizing the category.
  • Meta tag keywords — Keyword meta tags should list the words or phrases that describe the category of products your are selling. Separate keywords with commas.
 8. On the Products in Category tab, add, reorder, or arrange your products.
 9. Click Save.

Copying a Category

Copying a category lets you create a new category based on information from an existing one; all you have to do is change the name.

To Copy a Category

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Categories.
 5. Click the Copy icon next to the category you want to copy.
 6. Enter a new name for the copied category.
 7. Click OK.

Editing a Category

You can easily edit your categories to update basic information, images, SEO text, and products.

To Edit a Category

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Categories.
 5. Click the Edit icon next to the category you want to edit.
 6. Edit any selections, fields, and images.
 7. Click Save.

Moving a Category

Moving or reordering categories as a good way to draw customers' attention to certain projects. For information on sorting categories, see Reordering categories.

To Move a Category

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Categories.
 5. Click the left side of a category to drag and drop it above, below, or into other categories.

Deleting a Category

You can easily delete categories, but know that they're permanently removed from your list.

To Delete a Category

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Categories.
 5. Click the Delete icon next to the category you want to delete.
 6. Click OK to confirm.

Note: You must publish your storefront for changes to take effect. For more information, see How to publish .


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ