ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Working with cPanel's Logs and Metrics

cPanel offers a number of different monitoring and statistic tools to help you administer your hosting account. You can view all of them in the Metrics section of cPanel.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click cPanel Admin.
  3. Scroll down to Metrics, and click the following option that you need:

Visitors, as the name implies, gives you details about the visitors most recently on your account.

Bandwidth shows you how your account is using bandwidth, or transferring data from your account to its visitors.

Webalizer produces visuals for your account's visitor statistics.

Webalizer FTP is like Webalizer, but analyzes FTP traffic.

Raw Access are the raw Apache logs, which provide detailed information about which files visitors have accessed on your hosting account.

CPU and Concurrent Connection Usage is a basic Web statistics program that gives you comprehensive information about your account's activity.

Errors collect information about every instance of your account producing an error for a visitor.

AWStats is an advanced Web statistics application that gives you comprehensive information about your account's activity.

Metrics Editor displays information about the resources your account uses, including disk space and bandwidth.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ