ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Working with Design Elements

Note: We no longer support Easy Database for Websites. Visit

for information on exporting your content and moving to another company.

Design elements in Website Builder consist of features such as images, video, audio, real estate listings, baby announcements, tables, databases and more.

To learn more about working with design elements, select any topic below.

Popular

Popular design elements include commonly used features such as adding content blocks, images, and video. To learn more about a specific element, click the appropriate link.

Popular Design Elements

Media

With media design elements, you can enhance your Web pages with features such as Flash®, YouTube®, and Flickr®. To learn more about a specific element, click the appropriate link.

Media Design Elements

Social

Social design elements let you connect your website to social media networks such as Facebook® and Twitter®. To learn more about a specific element, click the appropriate link.

Social Design Elements

Apps

Apps can increase the user experience of your website by including features such MapQuest®, and OpenTable® on your Web pages. To learn more about a specific element, click the appropriate link.

Apps Design Elements

Tables & Forms

Using tables and forms, you can gain more control over how your text and images display on your Web pages and allow visitors to submit information to you. To learn more about a specific element, click the appropriate link.

Tables & Forms Design Elements

More info

For information about Pages, see Working with Pages .


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ