ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Working with option and value limits

Your Online Store limits you to no more than three options for each product, but you can create up to 100 values for your entire store. This improves your store's online performance. And it's easier for your customers to buy products since they aren't overwhelmed by a long list of values.

Note: What's the difference between a product option and an option value?
comparing options and option values
Color is a single product option; Red, Yellow, Blue and Green are option values.

Workarounds for product options limit

Most store owners never exceed the 100 values limit. Here are two ways to accomplish that — while still providing customers an easier way to find the choices they want.

Action Description
Create product options Use general product options rather than super specific ones. For example, do not include the dimensions for every Small, Medium and Large choice you create. Instead tuck those details into the product description, such as these pillow dimensions.
add option details in product Description field
Create separate option values Create separate values for a product. For example, you could use "Fabric" and "Multi-Packs" as pillow values, which give customers more choices.

create different types of options

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ