ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Working with option value limit

Online Store limits you to no more than a total of 100 option choices (known as "option values") for all products storewide. We do this for two reasons: It improves your store's online performance — and it makes it easier for customers to buy your products.

Many store customers find it overwhelming to scroll through a long list of values for each option. Instead they may simply abandon their cart. And you lose a sale.

Note: What's an option value? Take a look:
comparing options and option values
There’s no limit on how many options you create. But you can't create more than 100 option values, such as Red, Yellow, Blue, and Green.

Workarounds to stay below limit

Most store owners never exceed the 100 option value limit. Here are two ways to accomplish that — while still providing customers an easier way to find the choices they want.

Action Description
Create general option values Use general, rather than super specific, option choices. For example, do not include the dimensions for every Small, Medium, and Large choice you create. With hundreds of products with different dimensions, you'll quickly hit the 100 limit. Instead tuck those details into the product description, such as these pillow dimensions.
add option details in product Description field
Create separate types of options Create separate types of options for a product. For example, you could use "Fabric" and "Multi-Packs" as pillow options, which give customers more choices and do not count against the 100 option values limit.
create different types of options

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ