ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Working with options

Options provide a way for you to offer a choice of variables to your Quick Shopping Cart® customers. These might include size, color, or personalization for a specific product. Options are assigned to a product and do not automatically impact the price of a product. Although, you can set price increases or decreases for each option.

Once created, you can add options to each product through the individual product page. On the product page, you can configure options to track inventory. For more information about adding options to your products, see Managing Product Options in Quick Shopping Cart.

Creating Options

If you offer multiple products that are available in multiple styles, create descriptive options. For example, shirt_colors, cup_colors, mug_colors.

To Create an Option

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Options.
 5. Click Add Option and do the following:
  • In the Option Name field, enter the name of your option (for example, Scent).
  • Select Text Field for personalization (for example, Embroidery or Monogram), or Drop Down to specify set options (for example, Vanilla, Chocolate, Strawberry).
   • If you select Drop Down, click Add Option Value, and then enter a Name (for example, Vanilla) and Abbreviation (for example, VN).

    Note: The abbreviation is used when you generate the Product Variations Grid on the product form. For more information, go to the Working with Configurable Options section in Managing Product Options in Quick Shopping Cart.

   • Click OK.
   • Continue entering option values and abbreviations until the option is fully configured.
   • If necessary, select an option and click Move Up or Move Down to change the order in which it appears when you publish your site.
 6. Click OK.

Copying Options

If you need to create multiple options with similar settings, copying options help make the process faster.

To Copy an Option

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Options.
 5. In the Actions column, click Copy next to the option you want to copy.
 6. In the Option Name field, enter the new name for the option.
 7. (Optional) Make any changes to the option values.
 8. Click OK.

Editing Options

If your product catalog changes, edit your options to match.

To Edit an Option

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Options.
 5. From the Actions column, click Edit next to the option you want to edit.
 6. To edit the name of the option, enter a new name in the Option Name field.
 7. To edit the option values, do the following:
  • Click the name of the option value you want to edit, and then click Edit.
  • Enter new values in the Name and Abbreviation fields.
  • Click OK.
 8. When finished, click OK.

Deleting Options

If you stop offering a specific option, delete it and it will no longer be available for products.

To Delete an Option

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Options.
 5. In the list of available options, click X next to the option you want to remove.
 6. Click OK to confirm.

Note: This action removes the option and makes it unavailable to all products.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ