ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Working with roles

You can create Roles for site administrators, yourself, and anyone else you want to access your Quick Shopping Cart®. Roles let members access selected areas of your Quick Shopping Cart application without letting them logging in to your account with us. Members can log in using their email addresses and the passwords you choose for them.

While you can assign Roles to any member, for security reasons, we recommend that you only assign Roles to site administrators.

To Create a Role

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In the My Products section, click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart> page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Members section, select Manage Roles.
 5. Enter a Role Name, and then click Add.
 6. In the Define Role Choices list, use the checkboxes to select the areas of the Quick Shopping Cart application to which you want to grant members assigned this Role access.

  Note: By giving a role access to a page, members with that role can make changes to any of that page's settings.

 7. Click Submit.

To Add a Member and Assign Roles

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In the My Products section, click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Members section, select Add Member.
 5. In the Create a New Member area, complete the following information:
  Email Address
  Enter the member's email address.
  Password / Confirm Password
  Enter the member's password.
  Roles
  Select the role you want to assign to the member.
  Tax Exempt
  Select if you don't want to charge the member tax on orders placed through your storefront.
  Shipping Exempt
  Select if you don't want to charge the member shipping fees on orders placed through your storefront.
 6. In the New Members Profile Information section, enter the member's contact information.
 7. Click OK.

You need to inform all new members of their email addresses, passwords, and the website (domain name) to enter so that they can log in to the application. After they enter Quick Shopping Cart, they can change their passwords.

Members with access rights can access Quick Shopping Cart through the Web by pointing their browser to https://app.fastshoppingcart.com. On the Login page, members enter the website (domain name) associated with the Quick Shopping Cart account, and their email address and password.

As the account owner, you can continue to access the program through your GoDaddy account, but it's a good idea to also add yourself as a member with site administrator rights.

Note: Your Internet sign on name to Quick Shopping Cart is your member email address, not your GoDaddy account user name and password.

To Edit Member Roles

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In the My Products section, click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Members section, select Manage Roles.
 5. From the Role Name list, select Edit for the Role you want to edit.
 6. In the Define Role Choices list, use the checkboxes to select the areas of the Quick Shopping Cart application to which you want to grant members assigned this Role access.
 7. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ