ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Working with ShareASale

You can use Share-A-Sale™ affiliate marketing application with your Quick Shopping Cart® storefront to find and retain customers, manage and search your marketing investments, and for a variety of other ways to establish and expand your affiliate marketing program.

Note: To enable the ShareASale affiliate marketing application with your storefront, you must have a ShareASale account.

To Set up Your Share-A-Sale Account

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, select Affiliate Marketing.
 5. In the ShareASale section of the Affiliate Marketing window, click Set Up Now.
 6. Complete the following fields:
  Provide your ShareASale Merchant Account Number
  Enter your Merchant Account number.
  Provide Your ShareASale API Token
  Enter your API Token.
 7. Click Save to verify Your ShareASale Account. This step ensures that all the information you entered is correct.

Remember to inform your ShareASale representative that you have Quick Shopping Cart.

Note: After making changes to the ShareASale Setup, you must publish for the changes to take effect.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ