ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับบัญชี Workspace Email ของฉัน

หากพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณโดยใช้อีเมลไคลเอ็นต์ คุณสามารถดำเนินขั้นตอนการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ ในตอนนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบอีเมลได้ใน เว็บเมล

ตรวจสอบการตั้งค่ารีเลย์ SMTP ของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่ารีเลย์ SMTP ในบัญชีอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตรวจสอบการตั้งค่ารีเลย์ SMTP ของคุณ

ตรวจสอบชื่อเมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บเมล ใช้ที่อยู่และรหัสผ่านของ Workspace Email ของคุณ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ GoDaddy จะใช้ไม่ได้ในที่นี้)
  2. เลือก เครื่องมือ > ศูนย์การตั้งค่าอีเมล
  3. คุณจะเห็นการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออก

แก้ไขการตั้งค่าพอร์ตของคุณ

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจบล็อกการตั้งค่าพอร์ตเริ่มต้นของอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ โดยสามารถใช้พอร์ตทางเลือกเหล่านี้สำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้

ไม่มี SSL:

โปรโตคอล ประเภท พอร์ต
IMAP รับเข้า 143
POP รับเข้า 110
SMTP ส่งออก 25, 80, 3535

มี SSL/TLS:

โปรโตคอล ประเภท พอร์ต SSL/TLS
IMAP รับเข้า 993 SSL
POP รับเข้า 995 SSL
SMTP ส่งออก 465 SSL
SMTP ขาออก 587 TLS

ตรวจสอบข้อจำกัดของอีเมล

ข้อจำกัดของอีเมลอาจส่งผลต่อความสามารถในการส่งอีเมลของคุณ

  • ตรวจสอบขนาดข้อความ
  • ตรวจสอบจำนวนผู้รับที่คุณส่งให้
  • ตรวจสอบว่าคุณใช้งานไม่เกินจำนวนจำกัดในการรับส่งอีเมลในระบบต่อวัน (รีเลย์คือ 1 ข้อความ/ผู้รับโดยใช้บริการ SMTP ดังนั้น หากคุณส่ง 1 ข้อความไปยังผู้รับ 30 คน ระบบจะนับเป็น 30 รีเลย์)

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ