ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Troubleshoot connecting to my Workspace Email account

If you're having trouble connecting to your email account using an email client, there are several troubleshooting steps you can take. For now, you can still check your email in Webmail.

Check your SMTP relay settings

Make sure you've set up SMTP relay in your email account.

Check your mail server names

  1. Sign in to Webmail. Use your Workspace Email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select Tools > Email Setup Center.
  3. You'll see your incoming and outgoing server settings.

Edit your Port Settings

Your internet provider might block your email client's default port settings. You can use these alternative ports for the server name you're using.

Without SSL:

Protocol Type Port
IMAP Incoming 143
POP Incoming 110
SMTP Outgoing 25, 80, 3535

With SSL/TLS:

Protocol Type Port SSL/TLS
IMAP Incoming 993 SSL
POP Incoming 995 SSL
SMTP Outgoing 465 SSL
SMTP Outgoing 587 TLS

Check for email limitations

There are Workspace Email account limitations that might affect your ability to send email.

  • Check the message size.
  • Check the number of recipients you're sending to.
  • Make sure you haven't exceeded your daily relay limit. (A relay is one message/recipient using the SMTP service, so if you send one message to 30 people, it counts as 30 relays.)

More info