ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Wyświetlanie raportów o odnowieniach

Raport o odnowieniach w Centrum kontroli odsprzedawców pokazuje, które produkty i usługi klientów ulegają odnowieniu w określonym zakresie dat. Raport obejmuje daty odnowienia, numery klientów, ich nazwiska, nazwy produktów, przychód oraz prowizje.

Po wyświetleniu wyników wyszukiwania można wydrukować dane, wyeksportować je lub wyświetlić dane kontaktowe klienta.

Aby wyświetlić raport o odnowieniach

 1. Zaloguj się do Centrum kontroli odsprzedawcy.
 2. Przejdź do karty Raporty.
 3. W menu Sprzedaż i prowizje wybierz Odnowienia.
 4. W menu Pokaż wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dzisiaj — wyświetla produkty i usługi, które odnawiają się dzisiaj.
  • W tym tygodniu — wyświetla produkty i usługi, które odnawiają się w tym tygodniu.
  • W następnym tygodniu — wyświetla produkty i usługi, które odnawiają się w następnym tygodniu.
  • W tym miesiącu — wyświetla produkty i usługi, które odnawiają się w tym miesiącu.
  • W następnym miesiącu — wyświetla produkty i usługi, które odnawiają się w następnym miesiącu.
  • W tym kwartale — wyświetla produkty i usługi, które odnawiają się w tym kwartale.
  • W następnym kwartale — wyświetla produkty i usługi, które odnawiają się w następnym kwartale.
 5. Aby zmienić zakres dat wyświetlanych w polu Data kliknij ikonę kalendarza.
 6. Z menu Typ produktu wybierz produkt. Aby wyświetlić dane dla wszystkich oferowanych produktów, wybierz Produkty.
 7. Kliknij Wyświetl raport. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Drukuj — aby wydrukować wyniki wyszukiwania, kliknij Drukuj.
  • Eksportuj — aby wyeksportować wyniki wyszukiwania, kliknij Eksportuj.
  • Informacje o kliencie — aby zobaczyć dane kontaktowe klienta, kliknij jego nazwisko.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ